Hội nghị người lao động NBC năm 2014

NBU - 22/07/2014

Sáng ngày 22/3/2014, Tổng Công ty Cổ Phần May Nhà Bè – NBC đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động 2014. Đến dự có sự hiện diện của Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo Công đoàn, Giám đốc các đơn vị thành viên và hơn 300 đại biểu đại diện cho toàn thể CBCNV của NBC.

Ông Phạm Phú Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ chủ trì Hội nghị

Năm 2013 nền kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên bằng sự nỗ lực của cả tập thể, NBC đã thực hiện tốt kế hoạch đặt ra. CBCNV luôn đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Sau khi nêu những kế hoạch và giải pháp thực hiện trong năm 2014, Hội nghị đã biểu quyết đồng thuận 100% nội dung phát động thi đua cho toàn năm, đồng thời nhất trí với danh sách đại diện ban lãnh đạo và người lao động tổ chức đối thoại 2014. Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Thỏa ước lao động tập thể năm 2014 – 2016.

Trong phần giải đáp kiến nghị của người lao động, ông Phạm Phú Cường đã nêu rõ những vấn đề cần giải quyết ngắn hạn và dài hạn, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời thực hiện tốt kế hoạch quả sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống. Ông Cường cũng nhấn mạnh các công việc cần làm như tiếp tục triển khai tốt chương trình ERP, LEAN, tiết kiệm năng lượng; củng cố chất lượng; phát triển hàng FOB, ODM; đầu tư nguồn nhân lực; chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động v.v…

Ông Nguyễn Ngọc Lân – Phó TGĐ báo cáo kết quả SXKD 2013 

Sau khi nghe các báo cáo, Tổng Giám đốc đã phân tích, đánh giá chi tiết những điểm đạt và chưa đạt của từng bộ phận, đơn vị; qua đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị và cho NBC trong năm 2014 cũng như thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2013. Theo đó mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng công tác đảm bảo việc làm, chăm lo cho người lao động luôn được NBC chú trọng quan tâm… Không chỉ vậy, NBC còn tổ chức tốt nhiều hoạt động công tác xã hội hướng về cộng đồng; hoạt động của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt thành tích xuất sắc.

Sau hơn 2 giờ làm việc, Hội nghị người lao động năm 2014 đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

Một số hình ảnh khác:

Ông Nguyễn Lâm Vũ báo cáo công tác tiết kiệm trong năm 2013 (8 tỷ đồng/ năm)

Ông Trần Ngọc Sơn trình bày về việc tái cơ cấu Phòng KHTT - XNK

NBC Media