Đây là một trong những hoạt động sôi nổi của Đoàn viên thanh niên NBC, nhằm phát huy vai trò, hình ảnh của người Đoàn viên Thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia thi đua sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn và Đoàn viên Thanh niên.
 


Qua 30 ngày đêm lao động sản xuất đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ với hàng trăm sáng kiến trong đó có 06 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 02 chương trình thanh niên có tính ứng dụng thực tế cao. Những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng như công trình của Đoàn viên thanh niên đã góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng xuất lao động, tiết kiệm hàng chục triệu đồng.
 


Ngoài ra, chương trình quay lồng cầu mở vé số khuyến học “Chắp cánh ước mơ tuổi trẻ NBC” được tất cả Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, qua đó trao hàng chục suất quà có giá trị cho các Đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.
 


Thông qua đợt hoạt động để phát huy tính năng động, xung kích, sáng tạo của lực lượng Đoàn viên thanh niên, tham gia triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng Công ty CP May Nhà Bè nhiệm kỳ IX (2013 – 2015).

Theo nhabe.com.vn