Kết quả thử nghiệm khẩu trang vải kháng khuẩn của Dệt Kim Đông Xuân

NBU - 12/02/2020

Ngày 10/02/2020, Viện Nghiên cứu Dệt May đã gửi kết quả thử nghiệm kiểm tra tính kháng khuẩn các mẫu vải làm khẩu trang của Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân.

Các thử nghiệm nêu trên được Viện Nghiên cứu Dệt May tiến hành trên các mẫu vải làm khẩu trang của Dệt kim Đông Xuân theo phương pháp AATCC 100, theo đó vi khuẩn được nuôi cấy vào các mẫu vải trong một khoảng thời gian nhất định rồi ủ trong tủ ấm ở nhiệt độ tương đương nhiệt độ cơ thể người trong 24 giờ, sau đó đong đếm số lượng vi khuẩn để đánh giá tỷ lệ suy giảm của vi khuẩn tính bằng %.

Kết quả cho thấy các mẫu vải kháng khuẩn làm khẩu trang của Dệt kim Đông Xuân đạt tỷ lệ suy giảm vi khuẩn trong khoảng từ 48,4%-68,4%, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và tiêu diệt một phần vi khuẩn.

Vải xử lý kháng khuẩn của Đông Xuân cung cấp sang Nhật Bản đều được khách hàng cho kiểm tra và đánh giá đạt theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS L 1902 – “Kiểm tra tính năng và hiệu quả kháng khuẩn đối với các sản phẩm dệt may”. Phương pháp này có sự tương đồng với phương pháp AATCC 100 của Mỹ và phương pháp ISO 20743.

Kết quả kiểm tra tính kháng khuẩn các mẫu vải làm khẩu trang của Đông Xuân

Bên cạnh đó, ngày 07/02/2020, các sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn của Dệt kim Đông Xuân đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm trong sản phẩm dệt may./.

Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng formaldehyt và amin thơm trong các sản phẩm dệt may

Nguồn: vinatex.com.vn