Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 - Động lực phát triển nhanh và bền vững

NBU - 30/05/2014

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) - Luật 29/2013/QH13. Điều 7, Luật Khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2013 ghi rõ: “Ngày 18.5 hàng năm là ngày KH&CN Việt Nam”

Như vậy là từ năm 2014 Việt Nam đã chính thức có Ngày KH&CN. Chủ đề xuyên suốt của các hoạt động KH&CN trong năm 2014 là “KH&CN – Động lực phát triển nhanh và bền vững” nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và KH&CN; tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN; tuyên truyền phổ biến rộng rãi các thành tựu về KH&CN, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN, động viên khích lệ thế hệ trẻ đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã triển khai các nội dung của “Luật Khoa học và Công nghệ”  tới tất cả các đơn vị thành viên và thực hiện một số hoạt động cụ thể  nhằm chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18.5.2014. Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị quan tâm nhiều hơn nữa đến việc đầu tư về lượng và chất cho công tác KH&CN. Nguồn kinh phí của Tập đoàn cấp cho hoạt động nghiên cứu KH&CN chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ KH&CN theo đơn đặt hàng phục vụ cho mục tiêu đầu tư. Các sản phẩm của đề tài nghiên cứu nói trên đều được đưa vào sản xuất hoặc chuyển sang các dự án đầu tư. Ngoài ra một số kết quả nghiên cứu còn được triển khai  cho việc đào tạo nguồn nhân lực tại các Trường, Viện và các Doanh nghiệp.

 

Theo phương án  cổ phần hóa của Vinatex, kế hoạch phát triển về KH&CN trong giai đoạn sắp tới sẽ tập trung vào những việc:  Làm chủ khả năng thiết kế quy trình công nghệ;  Tối ưu hóa hoạt động của các công đoạn  sản xuất nguyên liệu, sản xuất sợi cao cấp, sản xuất vải dệt thoi, dệt kim, may và thiết kế thời trang; Nghiên cứu xây dựng và tìm kiếm các đối tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ thiết bị ngành sợi dệt may, chế biến nguyên phụ liệu đầu vào để hạn chế sự phụ thuộc trong quá trình sản xuất.

 

Vinatex